คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

โบว์ชัวร์ (Brochure) ของเครื่องสำรองไฟ Smart On-Line ตระกูล SRC

เครื่องสำรองไฟ Smart UPS  On-Line ตระกูล SRC เป็นเครื่องสำรองไฟรุ่นใหม่ เพิ่อรองรับตลาดด้านไอที ด้านการสื่อสาร และกลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีทั้งหมด 6 รุ่น ดังนี้ 
1.SRC1000I
2.SRC2000I
3.SRC3000XLI
4.SRC5000XLI
5.SRC6000XLI
6.SRC10000XLI
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดเอกสาร โบว์ชัวร์ (Brochure) ของเครื่องสำรองไฟ Smart On-Line ตระกูล SRC ได้ตามเอกสารแนบ
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?