คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

เครื่องมือในการเลือกรุ่นของเครื่องสำรองไฟ

ชไนเดอร์มีเครื่องมือออนไลน์ที่จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถหาขนาดของเครื่องสำรองไฟที่เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งาน เช่น กำลังวัตต์ ชนิดของอุปกรณ์ที่ต้องการ
การนำไปสำรองไฟ ประเภทของเครื่องสำรองไฟ เป็นต้น โดยผู้ใช้งานสามารถเข้าไปใช้งานเครื่องมือออนไลน์ในการเลือกเครื่องสำรองไฟ ตามลิงค์ด้านล่าง

เช่น ผู้ใช้งานต้องการเครื่องสำรองไฟที่นำไปสำรองอุปกรณ์ภายในบ้าน หรือ คอมพิวเตอร์ทั่วไป สามารถเลือก Home, Home Office and Small Business
เช่น ผู้ใช้งานต้องการเครื่องสำรองไฟที่นำไปสำรองอุปกรณ์ Server หรือ ระบบ Network สามารถเลือก Server Room และ Network ได้

หมายเหตุ : ผู้ใช้งานสามารถกำหนดเลือก By Load หรือ By Device ได้ เช่น กรณีเลือกเป็นโหลด ผู้ใช้งานสามารถกำหนดค่า โดยมีหน่วยเป็น วัตต์ หรือ VA ในช่อง Total Load ได้

https://www.apc.com/th/en/tools/ups_selector/

 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?