คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

เครื่องสำรองไฟตระกูล Back UPS ขึ้นคำว่า "Unknown Device" ใน Device Manager

สาเหตุที่เครื่องสำรองไฟตระกูล Back UPS ขึ้นคำว่า "Unknown Device" ใน Device Manager ดังนี้

หากการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์กับ USB-Back-up ที่รองรับ USB ทำงานได้ไม่ถูกต้องเมื่อเชื่อมต่อสายเคเบิลเข้ากับอุปกรณ์หรือแสดงคำว่า "" Unknown Device ""
ปัญหานี้อาจเป็นผลมาจากเครื่องรับ USB ที่อยู่ทางด้านคอมพิวเตอร์ ถ้าตัว UPS ไม่สามารถตรวจพบเมื่อเชื่อมต่อสายเคเบิล (เช่นไม่พบ "Back UPS Pro 900" "การติดตั้งโปรแกรม Powerchute Personal Edition
อาจล้มเหลวหรือไม่สามารถใช้งานได้หลังจากไฟล์ setup.exe ดำเนินการ

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า UPS และคอมพิวเตอร์เปิดอยู่ ถอดสาย USB อีกครั้งและเชื่อมต่อใหม่อีกครั้งจนกว่าคอมพิวเตอร์จะตรวจจับเจอ USB พอร์ต
    ดำเนินการต่อโดยใช้คำแนะนำในการติดตั้ง หากไม่สำเร็จให้ไปที่ขั้นตอนถัดไป
2. ตรวจดูว่ามีการติดตั้งไดร์เวอร์ Human Interface Device (HID) แล้วหรือไม่ 
3. ให้ลองเชื่อมต่อสาย USB ของ UPS ที่จัดมาให้กับพอร์ต USB บนเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง
4. หากอุปกรณ์ USB อื่น ๆ เชื่อมต่ออยู่ให้ลองถอดอุปกรณ์อื่น ๆ ก่อนที่จะต่อสาย USB ของเครื่องสำรองไฟ
5. ถ้าเป็นไปได้ให้ลองติดตั้งเครื่องเดียวกันกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นหรือกับ UPS เครื่องอื่น
 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?