คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

Pump Control Relay RM35BA10 (1...10 แอมป์) หากต้องการใช้กับ Motor ที่มีกระแสสูงกว่า 10 แอมป์ ต้องทำอย่างไร

Pump Control Relay RM35BA10 สามารถใช้ได้กับมอเตอร์ 3 เฟส หรือ 1 เฟส ตรวจวัดกระแสโดยปรับค่าได้ตั้งแค่ 1 - 10 แอมป์
หากต้องการใช้กับ Motor ที่มีกระแสสูงกว่า 10 แอมป์ แนะนำให้ต่อ CT (current transformer) เพื่อลดทอนกระแสให้อยู่ในระดับที่ตัวอุปกรณ์สามารถควบคุมได้

สามารถต่อ CT ได้ตามข้อมูลด้านล่าง หรืออ้างอิงจากเอกสารแนบท้าย

 

 

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?