คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

คู่มือการใช้งานเครื่องสำรองไฟตระกูล Back UPS รุ่น BX800CI-MS, BX1100CI-MS, BX1100LI-MS และ BR1100CI-AS

สำหรับเครื่องสำรองไฟตระกูล Back UPS รุ่น BX800CI-MS, BX1100CI-MS, BX1100LI-MS และ BR1100CI-AS มีคุณสมบัติหลักที่เหมือนกันคือการสำรองไฟ
แต่สำหรับในบางรุ่น เช่น BX800CI-MS, BX1100CI-MS และ BR1100CI-AS เป็นต้น จะมีฟังก์ชั่นป้องกันไฟกระชากของช่อง DSL/Modem/Fax/Phone โดยเฉพาะ

ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานและคุณสมบัติของเครื่องสำรองไฟ รุ่น BX800CI-MS, BX1100CI-MS, BX1100LI-MS และ BR1100CI-AS ตามเอกสารแนบ
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?