คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

Tower Light รุ่น XVG สามารถเลือกสัญญาณเสียงไซเรน จากเสียงต่อเนื่อง เป็นเสียงดังสลับเงียบได้หรือไม่

Tower Light รุ่น XVG เป็นรุ่นที่มีสัญญาณเสียงไซเรนแบบต่อเนื่อง และไม่สามารถเปลี่ยน หรือตั้งค่าให้มีเสียงไซเรนแบบดังสลับเงียบได้ (ไม่ต่อเนื่อง)

ข้อมูลเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?