คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

การทำ source changeover สำหรับเบรกเกอร์ตระกูล CVS


เบรกเกอร์ตระกูล CVS นั้นสามารถนำมาทำ source changeover หรือ manual trnsfer switch(MTS) ได้ทั้งเบรกเกอร์ที่ทำงานแบบ toggle และ rotary โดยจะใช้อุปกรณ์สำหรับทำการ interlocking ต่างกัน
ซึ่งสามารถอ้างอิงอุปกรณ์ที่ต้องใช้ได้จากตารางแนะนำด้านล่าง

                                     

*กรณีที่เป็น rotary สามารถใช้ได้กับ direct rotary และ extended rotary handles
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?