คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

Enclosed Starters LE1M ภายในกล่องประกอบด้วยอุปกรณ์ใดบ้าง

Enclosed Starters LE1M ภายในกล่องประกอบด้วย TeSys K contractor (LC1K**) และ TeSys Thermal overload realy (LR2K**)

ข้อมูลในการติดตั้ง และเดินสายไฟ สามารถดูได้ตามเอกสารแนบท้าย

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?