คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

Switching Power Supplies รุ่น ABL2*H ยังจำหน่ายอยู่หรือไม่ หากยกเลิกการจำหน่ายสินค้าทดแทนคือรุ่นใด

          บริษัท ชไนเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ขอยกเลิกการจำหน่าย Switching Power Supplies รุ่น ABL2*H ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป 
โดยมีการเปลี่ยน Switching Power Supplies จากรุ่นเดิม ABL2*H เป็น ABL2*K แทน ซึ่งสินค้ารุ่นใหม่นี้ได้มีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพใหม่ให้สามารถใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ตารางเทียบรุ่นสินค้า Switching Power Supplies
      
รหัสสินค้า รหัสสินค้าใหม่
ABL2REM24015H ABL2REM24015K
ABL2REM24020H ABL2REM24020K
ABL2REM24045H ABL2REM24045K
ABL2REM24065H ABL2REM24065K
ABL2REM24085H ABL2REM24085K
ABL2REM24100H ABL2REM24100K
ABL2REM24150H ABL2REM24150K
 
 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?