คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

สมาร์ทรีเลย์สามารถเขียนแลดเดอร์ไดอะแกรมได้ทั้งหมดกี่บรรทัด

ในโปรแกรม 1 โปรแกรม สามารถเขียนแลดเดอร์ไดอะแกรมได้ทั้งหมด 120 บรรทัด โดยสามารถแสดงผลผ่านทางหน้าจอได้ครั้งละ 4 บรรทัด
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?