คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ซอฟแวร์ Vijeo Designer เวอร์ชั่น 6.2 สามารถใช้กับหน้าจอ proface รุ่นไหนได้บ้าง

หน้าจอสัมผัส หรือ HMI ที่สามารถใช้กับซอฟแวร์ Vijeo Designer 6.2

Magelis Compact iPC
Magelis GTO
Magelis GTU
Magelis STO & STU
Magelis Smart
Magelis XBT GH
Magelis XBT GK
Magelis XBT GT
Magelis XBT GTW
Magelis iPC
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?