คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

วิธีการตั้งค่า ATV320 โดยใช้ Analog Output ส่งสัญญาณออกเพื่อแสดงค่า Motor Frequency

เมื่อต่อวงจร analog output ตามวงจรแล้ว 

ให้เข้าไปตั้งค่าที่ตัว ATV320 ตามข้อมูลด้านล่างต่อไปนี้

เข้าไปที่เมนู CONF >> FULL >> I_O >> AO1- เข้าไปที่ AO1
AO1- >> AO1 >> เลือก oFr - motor frequency  (1)*
AO1- >> AO1t >>  เลือกชนิดของ analog output (Voltage หรือ Current)

หาก AO1t   เลือกเป็น 10u (voltage) ให้ไปตั้งค่า Min, Max ตามด้านล่างนี้ ;
    -  AO1- >> uoL1  >> ตั้งค่า Min  (0 V.)
    -  AO1- >> uoH1 >> ตั้งค่า Max (10V.)

หาก AO1t   เลือกเป็น 0A (current) ให้ไปตั้งค่า Min, Max ตามด้านล่างนี้ ;
    -  AO1- >> AoL1  >> ตั้งค่า Min  (0 mA.)
    -  AO1- >> AoH1 >> ตั้งค่า Min  (20 mA.)

(1)* ในส่วนของการตั้งค่าที่หัวข้อ AO1 เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้ค่าที่ออกมาแสดงถึงค่าอะไร เช่น motor power, motor torque และค่าอื่นๆ
 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?