คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

How to assign function R1 in ATV310 and ATV303 series?

1. ไปที่เมนู ConF
2. หมุน jog dial ไปที่ FULL
3. หลังจากนั้นไปที่ 200
4. เข้าไปเมนู 205 แล้วทำการเลือกเหตุการณ์หรือสถานะที่ต้องการให้รีเลย์ R1 ทำงาน

00 - Not assigned
01 - No fault 
02 - Drive run 
04 - Frequency threshold reached 
05 - Motor frequency when max. reference value reached 512.2
06 - I threshold reached
07 - Frequency reference reached
08 - Motor thermal threshold reached
21 - Underload alarm
22 - Overload alarm
123 - 4-20 mA signal loss visible only if 204.0 is set to 0A 

Note: Relay R1 can be assigned to upstream protection to avoid overvoltage in the drive:
• Connect fault relay R1 to the contactor, see schematic page 17.
• Use Relay R1 (R1 assignment 205 ) with protection.
• Use LO1 assignment 206.0 (page 50) for remote indication of the drive status.
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?