คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ลูกกุญแจของ VSRA3W สามารถใช้ร่วมกับ circuit breaker locking อื่นได้หรือไม่

VSRA3W หรือ 3-key interlock for 2 mains - 1 tie system ซึ่งใช้สำหรับ เบรกเกอร์รุ่น Materpact NW ประกอบไปด้วย

   1. แม่กุญแจ 3 ตัว ซึ่งติดตั้งที่ MDB1, MDB2 และ Tie
   2. ลูกกุญแจ 2 ดอก

ลูกกุญแจ 2 ดอกสามารถใช้ร่วมกับ แม่กุญแจ ในชุดเดียวกันได้เท่านั้น ไม่สามารถใช้ร่วมกับแม่กุญแจในชุดอื่นได้
 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?