คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ความแตกต่างระหว่างพาวเวอร์ปลั๊กและเต้ารับ รุ่น Pratika แบบ Fast Connection (PKX, PKY) และ Screw Connection (PKE, PKF)

ความแตกต่างระหว่าง Fast Connection (PKX, PKY) และ Screw Connection (PKE, PKF)  คือ

Screw Connection หรือ Pratika ที่รหัสสินค้าขึ้นต้นด้วย PKE, PKF จะเป็นการเข้าสายไฟแบบใช้ไขควงสำหรับการขันสกรู

Fast Connection  หรือ Pratika ที่รหัสสินค้าขึ้นต้นด้วย PKX, PKY จะเป็นการเข้าสายไฟโดยไม่จำเป็นต้องใช้ไขควงสำหรับการขันสกรู ซึ่งรับประกันแรงดันตรงจุดเชื่อมที่คงที่และทนทาน และยังช่วยลดการเกิดความร้อนและการเดินสายซ้ำ เมื่อต้องบำรุงรักษาFast Connection


 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?