คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

คู่มือการติดตั้ง , wiring diagram และ ตัวอย่างการตั้งค่า Zelio Timer Relays RE17.

 ตัวอย่างการตั้งค่า Zelio Timer Relays RE17 - ยกตัวอย่างเช่น RE17RMMU - Time delay relay 10 functions - 1 s..100 h - 24..240 V AC - 1 OC

จากรูป RE17RMMW ถ้าบน หากตั้งค่า (1) ที่ 6-60 s ,   (2) ที่กึ่งกลางระหว่าง 7 - 8 (7.5) ,  (3) เลือกฟังก์ชั่น Cผลลัพธ์  คือ ตัวอุปกรณ์จะทำการหน่วงเวลาอยู่ที่ 45 วินาที โดยมาจาก ช่วงเวลา 60 / 7.5  =  45
และการทำงานแบบฟังก์ชั่น C คือ Off - Delay with control signal ตามไดอะแกรมด้านล่าง


ในส่วนของwiring diagram และความหมายของฟังก์ชั่นอื่น และ RE17 รุ่นอื่น สามารถอ้างอิงได้จากเอกสารแนบท้าย
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?