คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

Wall Fixing support หรืออุปกรณ์เสริมสำหรับแขวนตู้ Enclosure Spacial S3X สามารถติดตั้งทั้งแนวตั้งและแนวนอน (ด้านข้าง) ได้หรือไม่

Wall Fixing support หรืออุปกรณ์เสริมสำหรับแขวนตู้ Enclosure Spacial S3X  (stainless steel AISI 316L) สามารถติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน(ด้านข้าง) ได้
โดยสามารถรับน้ำหนักได้เท่าเดิม คือ 250 กิโลกรัม หรือ 551 ปอนด์


ติดตั้งแนวตั้ง (แขวนจากด้านบน)                                      ติดตั้งแนวนอน (แขวนจากด้านข้าง)


สามารถดูคู่มือการติดตั้งพร้อม tightening torque ได้ตามเอกสารแนบท้าย
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?