คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

โปรแกรม Remote Monitoring Software เวอร์ชั่นสมารทโฟนต่างจาก เวอร์ชั่นวินโดวส์หรือไม่

Remote Monitoring Software เป็นซอฟแวร์สำหรับหน้าจอ touch screen ของ proface's โดยสามารถใช้งานทั้งระบบปฏิบัตที่เป็น Windows, iOS และ Android
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?