คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

การทดสอบตัวเอง (UPS Self Test) ของเครื่องสำรองไฟรุ่น SMT Series

ประโยชน์ของการทดสอบตัวเอง (UPS Self Test) ของเครื่องสำรองไฟ ซึ่งโดยปรกติ จะมีการตั้งเป็นค่ามาตรฐานจากโรงงาน โดยเครื่องสำรองไฟจะการทดสอบตัวเองทุกๆ 14 วัน
ซึ่งประโยชน์ของการทดสอบตัวเอง เพื่อเป็นการตรวจสอบข้อผิดพลาดต่างๆ ภายในเครื่องสำรองไฟและทำการทดสอบแบตเตอรี่ว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่

หมายเหตุ : ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนค่าการทดสอบของเครื่องสำรองไฟจากทุกๆ 14 วัน เป็น 7 วัน หรือเฉพาะตอนเปิดเครื่องเท่านั้นได้ สำหรับการเปลี่ยนค่าวันทดสอบสอบตัวเอง
ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขค่าได้ที่โปรแกรม Powerchute Business Edition หรือหน้าเครื่องโดยตรงหัวข้อ Configuration หลังจากนั้นกดเปลี่ยนวัน Self Test (กรณีเครื่องสำรองไฟเป็นรุ่น SMT series)
 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?