คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

วิธีปิด Output Group สำหรับเครื่องสำรองไฟรุ่น Smart UPS (SMT series)

เครื่องสำรองไฟรุ่น Smart UPS (SMT series) สามารถปิด Output Group ได้โดยเข้าไปที่ 

Main Menu >> Control >>UPS Control >> Group 1 Control >> เลือกการปิดหรือคอนโทรล เช่น off-use delay (หน่วงเวลาก่อนปิด outlet group), off-no delay (ปิด outlet group โดยไม่หน่วงเวลา)

หรือสามารถดูวิดีโอสาธิตวิธีปิด Output Group สำหรับเครื่องสำรองไฟรุ่น Smart UPS (SMT series) ได้จากวิดีโอด้านล่าง 

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?