คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

The dimension of weatherproof S-Flexi

Please refer the dimension in millimeters units of F3223HR

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?