คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

ค่าฮาร์มอนิก (Total Harmonic Distortion) ในเครื่องสำรองไฟ Smart UPS

ค่าฮาร์มอนิก (Total Harmonic Distortion) ในเครื่องสำรองไฟ Smart UPS คือ ความผิดเพี้ยนของกระแสหรือแรงดันที่มีผลมาจากกระแสผิดเพี้ยน (Distrotion Current) จะมีผลกับค่าของตัวประกอบกำลัง (PF)
( Harmonic ) คือส่วนประกอบในรูปสัญญาณคลื่นไซน์ (Sine wave) ของสัญญาณหรือปริมาณเป็นคาบใดๆ ซึ่งมีความถี่เป็นจำนวนเต็มเท่าของความถี่หลักมูล ( Fundamental Frequency ในระบบไฟฟ้า เรามีค่าเท่ากับ 50 Hz)

สำหรับสเปค Total Harmonic Distortion เพื่อประกอบการเข้างาน (TOR) ในเครื่องสำรองไฟ Smart UPS อยู่ที่ Less than 7% for full load (อ้างอิงรุ่น SURT10000XLI) 

 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?