คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

หากต้องการเทียบรุ่น Pro-face by Schneider Electric ที่เลิกผลิตเป็นรุ่นปัจจุบัน สามารถทำได้อย่างไร

หากต้องการเทียบรุ่น Pro-face by Schneider Electric ที่เลิกผลิตเป็นรุ่นปัจจุบัน สามารถทำได้โดยเข้าที่เว็บไซต์ 
คลิกที่นี่  https://www.pro-face.com/otasuke/replace_search/contents_replace_e.html
หมายเหตุ สินค้าทดแทน อาจมีคุณลักษณะต่างๆ อาจจะไม่สามารถเทียบเคียงได้ 100% กับสินค้าที่เลิกผลิต โปรดตรวจสอบคุณลักษณะต่างๆของสินค้าทดแทน เช่น ขนาด การติดตั้ง สีผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
              ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อข้อเรียกร้องใด ๆ ที่ขึ้นอยู่กับการเลือกข้อมูลอ้างอิงผลิตภัณฑ์ของลูกค้า
 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?