คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

แจ้งการยกเลิกจำหน่าย Photo electric sensor รุ่น XUM9A


แจ้งการยกเลิกจำหน่าย Photo electric sensor รุ่น XUM9A โดยได้มีการเปลี่ยนสินค้ารุ่นใหม่และพัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถดูละเอียดเพิ่มเติมตามข้อมูลด้านล่าง และเอกสารที่แนบมา ณ ที่นี้
 

Old commercial reference Substitution reason New commercial reference
XUM9APCNM8 End of life XUK9APANM12
XUM9APCNL2 End of life XUK9APANL2
XUM9ANCNL2 End of life XUK9ANANL2
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?