คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

วิธีการตั้งค่า ATV212 ให้สั่ง RUN จาก Terminal ภายนอก และปรับความเร็ว Speed ที่หน้าเครื่อง

วิธีการตั้งค่าคำสั่ง Run จาก Terminal ภายนอก ซึ่งอาจเป็นสวิทช์ เปิด-ปิด และปรับความเร็วรอบโดยปุ่มขึ้น-ลงหน้าเครื่อง  โดยสามารถทำตามขั้นตอนด้านล่างดังต่อไปนี้

1.)  ต่อสวิทช์ เข้ากับช่อง F (forward) กับ P24 (หรือทั้ง F และ R ในกรณีที่มี Reverse หรือ Stop ด้วย) ตามวงจรด้านล่าง
2.) เลือกสวิทช์ SW4 ไปที่ Source 3.) เข้าไปตั้งค่าพารามิเตอร์ตาม พารามิเตอร์ด้านล่างนี้
     CNOd >> เลือกเป็น 0  (คอนโทรลคำสั่ง RUN ผ่าน Logic Input)
     FNOd >> เลือกเป็น 3  ( คอนโทรลความเร็วผ่านปุ่มกดขึ้น-ลง หน้าเครื่อง)
     F111   >> เลือกเป็น 2  ( คำสั่งที่เข้าเทอร์มินอล F เป็น RUN, Forward)
     F112   >> เลือกเป็น 49 ( คำสั่งที่เข้าเทอร์มินอล R เป็น STOP) หรือ  เลือกเป็น 3 สำหรับคำสั่งที่เข้าเทอร์มินอล R เป็น  Reverse


 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?