คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

วิธีการสั่งซื้อสินค้า Limit Switches XC2J

สำหรับสินค้ากลุ่ม Limit Switches XC2J จะเป็นกลุ่ม Special format ต้องทำการสั่งซื้อแต่ละส่วนแยกกัน โดยจะประกอบไปด้วย ส่วนตัวของเซนเซอร์ ส่วนหัวของเซนเซอร์รูปแบบต่าง ๆ และคันโยก ดังรูปด้านล่าง 

1.เลือกส่วนของ body ที่ต้องการ
2.เลือกส่วนหัวของเซนเซอร์ ตามรูปด้านล่าง ซึ่งจะระบุว่าสามารถใช้กับส่วน body รุ่นไหนได้บ้าง(ตามเส้นสีที่แบ่งไว้)
3.เลือกส่วนของคันโยก สำหรับหัวของเซนเซอร์แบบ rotary
และสามารถตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละส่วนประกอบได้ที่ไฟล์แนบ
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?