{}

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"ค้นหาตามคำสำคัญหรือถามคำถาม","searchBtn":"ค้นหา","error":"โปรดใส่คำสำคัญที่จะค้นหา"}}

การตั้งค่าความสว่างของหน้าจอมิเตอร์ตระกูล PM2200

พาวเวอร์มิเตอร์ตระกูล PM2200 นั้นสามารถปรับตั้งค่าความสว่างหน้าหน้าจอได้ โดยสามารถทำตามขั้นตอนด้านล่าง

1. ไปที่เมนู Maint > Setup.
2. ใส่รหัสผ่าน โดยค่าที่มาจากโรงงานจะเป็น 0 แล้วกด OK.
3. กดเลื่อนไปที่เมนู HMI > Disp.
4. จากนั้นไปยังเมนู Contrast แล้วกด Edit.
5. ความสว่างของหน้าจอปรับได้ 9 ระดับ หลังจากตั้งค่าเรียบร้อย กด OK เพื่อบันทึกค่า
6. กดปุ่มลูกศรขึ้นเพื่อออกจากเมนูการตั้งค่า
7. จากนั้นให้กด Yes เพื่อยืนยันการตั้งค่าอีกครั้ง

เอกสารแนบ

pm.PNG.pngpm.PNG.png [44.46 KB]

มีประโยชน์หรือไม่

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม