คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

คู่มือการติดตั้งและใช้งาน UPS Network Management Card 2 (NMC2) ฉบับภาษาไทย

คู่มือการติดตั้งและใช้งาน UPS Network Management Card 2 (NMC2) ฉบับภาษาไทย ใช้สำหรับการตั้งค่าต่างๆ ของการใช้งานของเครื่องสำรองไฟ Smart UPS
โดยผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามเอกสารแนบ

 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?