คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

F50RJ8M6 มีขนาดเท่าไหร่

F50RJ8M6 คือ เต้ารับคอมพิวเตอร์ชนิด CAT 6 ขนาด 1.5 ช่อง (M) มีขนาดดังต่อไปนี้ (หน่วย มม.)

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?