คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

อยากทราบรุ่น Automatic Transfer Switch ที่ใช้กับเครื่องสำรองไฟ

สำหรับ  Automatic Transfer Switch (ATS) ที่ใช้ร่วมกับเครื่องสำรองไฟมีหลากหลายรุ่นตามความต้องการของผู้ใช้งาน เช่น ขนาดแรงดันไฟขาเข้า ขนาดกระแส ชนิดของสายเอ้าต์พุท เป็นต้น 
ผู้ใช้งานสามารถเลือกรุุ่นของ ATS ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานได้ ตัวอย่างเอกสารแนบเป็นรุ่นมาตรฐานที่ใช้ทั่วไป ได้แก่ตระกูล AP44xx

เพิ่มเติม :  ATS ย่อมาจาก Automatic Transfer Switch มีหน้าที่สั่งให้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงานอัตโนมัติในช่วงที่ไฟฟ้าจากเมนแหล่งจ่าย ดับหรือไฟตก โดย ATS จะเช็คว่าไฟฟ้าจากเมนแหล่งจ่ายดับ หรือไฟตก ก็จะส่งสัญญาณ ไปเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (generator) ให้สตาร์ท เมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสตาร์ท จนความถี่, โวล์ต ฯ ได้ค่าปกติแล้ว ก็จะสั่ง Transfer เอาไฟจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (generator) เข้าไปยังระบบทันที

 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?