คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

เมนบัสบาร์ (Main Busbar) Eazypact EZC มีทั้งหมดกี่ช่อง และจำนวนช่องหมายความว่าอย่างไร

อุปกรณ์เสริม เมนบัสบาร์ (Main Busbar) สำหรับ เมนเบรกเกอร์ Eazypact EZC มีทั้งหมดสูงสุดถึง 12 ช่อง ซึ่งจำนวนช่องนี้หมายถึงจำนวนเบรกเกอร์ขนาด 3โพล ที่สามารถใส่ได้

ยกตัวอย่างเช่น เมนบัสบาร์ขนาด 6 ช่อง รหัสสินค้า EZB250W06T ( 250A ) สามารถใส่เบรกเกอร์ EZC250 ได้ทั้งหมด 6 ตัว โดยแบ่งเป็นข้างละ 3 ตัว ตามรูปถ่ายด้านล่าง


ทั้งนี้ เมนบัสบาร์ (Main Busbar) Eazypact EZC มีถึงสามขนาด ได้แก่ 250A, 400A และ 630A โดยสามารถสั่งซื้อได้ตามรหัสสินค้าด้านล้างนี้ 
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?