คำถามทางเทคนิคที่พบบ่อย

ตั้งคำถาม

วิธีการตั้งค่า และการใช้งาน Fan Control ของ PFC - VarPlus Logic VL series

Fan control เป็นฟังก์ชันสำหรับการตรวจจับอุณหภูมิและส่งสัญญาณ (N/O contact) ออกไปเพื่อให้พัดลมที่ต่ออยู่ที่เทอร์มินอล F1,F2 ทำงาน

โดยอุณหภูมิที่ลิมิตสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ที่ พารามิเตอร์ 511 : โดยค่าตั้งต้นของอุณหภูมิคือ 30 องศาเซลเซียส
การทำงานคือ เมื่ออุณหภูมิสูงเกินค่าที่ตั้งไว้ที่พารามิเตอร์ 511 หน้าคอนแทคจะปิดลงเพื่อจ่ายไฟให้กับพัดลมที่ต่ออยู่ทำงาน และสัญลักษณ์ FAN หน้าเครื่องจะติดขึ้นด้วยเพื่อแสดงให้เห็นว่าขณะนี้พัดลมทำงานอยู่
พัดลมจะหยุดทำงานเมื่อค่าอุณหภูมิที่ตรวจจับได้มีค่าน้อยกว่าค่าที่ตั้งไว้ 5 องศา

ตัวอย่างการ สัญลักษณ์ FAN ที่จะปรากฏที่หน้าเครื่อง  และ wiring  
ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?