{}

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"ค้นหาตามคำสำคัญหรือถามคำถาม","searchBtn":"ค้นหา","error":"โปรดใส่คำสำคัญที่จะค้นหา"}}

การใช้พลังงานของ Rack Power Distribution Unit (PDU) และ Transfer Switch (ATS)

สำหรับการใช้พลังงาน (Power Consumption) ของ Rack Power Distribution Unit (PDU) และ Transfer Switch (ATS) ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้พลังงานได้ตามตารางข้างล่าง ดังนี้
Rack Power Distribution Unit (PDU) Type

Total Power Consumption (no outlets "ON")

Wattage Draw Per "ON" Outlet

Total Power Consumption (all outlets "ON" - assuming up to 24 outlets)


Metered (AP71XX, AP78XX)

N/A

N/A

approx. 5 wattsMetering By Outlet (MBO) (AP84XX)

N/AN/Aapprox. 11.5 watts


Metered (AP88XX)

N/A

N/A

5 watts


Switched (AP79XX)

approx. 5 watts

approx. 1 watt

approx. 29 watts


Switched (AP89XX)

5 watts

.5 watts

17 watts


Switched with Metering By Outlet (MBO) (AP86XX)

18 watts

.25 watts

24 watts


Rack Automatic Transfer Switch (ATS) Type

Total Power Consumption (no outlets "ON") Wattage Draw Per "ON" Outlet Total Power Consumption (all outlets "ON")


All models (AP77XX)

N/A

N/A

approx. 20 watts

All models (AP44XXN/AN/A< 20 watts

มีประโยชน์หรือไม่

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม