{}

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"ค้นหาตามคำสำคัญหรือถามคำถาม","searchBtn":"ค้นหา","error":"โปรดใส่คำสำคัญที่จะค้นหา"}}

ความหมายของการป้องกันนิวทรัลใน Micrologic 2.2 บน Compact NSX

- เบรกเกอร์ 3 ขั้ว : ไม่มีการป้องกันนิวทรัล
- เบรกเกอร์ 4 ขั้ว : การป้องกันนิวทรัล สามารถตั้งค่าได้ 3 ตำแหน่งดังนี้
• 4P 3D : ไม่มีการป้องกันนิวทรัล
• 4P 3D + N/2 : ระบบนิวทรัล จะมีค่าเท่ากับ ครึ่งหนึ่งของค่าเฟส เช่น 0.5 x Ir
• 4D 4D : มีการป้องกันนิวทรัลที่ Ir

มีประโยชน์หรือไม่

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม