{}

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"ค้นหาตามคำสำคัญหรือถามคำถาม","searchBtn":"ค้นหา","error":"โปรดใส่คำสำคัญที่จะค้นหา"}}

ความแตกต่างระหว่างเครื่องสำรองไฟ BX800LI-MS และ BX800CI-MS

สำหรับความแตกต่างระหว่างเครื่องสำรองไฟ BX800LI-MS และ BX800CI-MS หลักคือ กำลังวัตต์ ช่องป้องกันไฟกระชากจากโมเด็ม และช่องเชื่อมต่อ USB สำหรับการลงโปรแกรมการจัดการอัจฉริยะ

BX800LI-MS = 415 วัตต์
BX800CI-MS = 480 วัตต์

เอกสารแนบ

BX800CI-MS.jpgBX800CI-MS.jpg [116.15 KB]

มีประโยชน์หรือไม่

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์:
BX800LI-MSBX800CI
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ์:
BX800LI-MSBX800CI