{}

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"ค้นหาตามคำสำคัญหรือถามคำถาม","searchBtn":"ค้นหา","error":"โปรดใส่คำสำคัญที่จะค้นหา"}}

Rack PDUs สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรม PowerChute ได้หรือไม่

Rack PDUs ไม่สามารถใช้งานร่วมกับโปรแกรม PowerChute ได้ถึงแม้ว่าจะสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้ก็ตาม โดยฟังก์ชันนี้ของ Rack PDUs จะใช้สำหรับการ monitoring เท่านั้น
โดย Rack PDUs สามารถ monitor ผ่าน web, SNMP, telnet, StruxureWare DCE (serial and Ethernet connectivity)

มีประโยชน์หรือไม่

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม