ค้นหาคำถามที่พบบ่อย

สามารถตรวจสอบระยะเวลาสำรองไฟและกำลังวัตต์ของเครื่องสำรองไฟ Back-UPS ได้อย่างไร

วันที่เผยแพร่: 28 มิถุนายน 2019

สำหรับเครื่องสำรองไฟตระกูล Back-UPS ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบระยะเวลาสำรองไฟและกำลังวัตต์ของเครื่องสำรองไฟได้ โดยผ่านโปรแกรม PowerChute Personal Edition ทำให้ผู้ใช้งานสามารถทราบ
ระยะเวลาการสำรองไฟและกำลังวัตต์ที่ใช้งานอยู่จริง โดยผู้ใช้งานสามารถดูได้ดังนี้ เข้าโปรแกรม PowerChute Personal Edition ==> Current Status ผู้ใช้งานจะเห็นระยะเวลาการสำรองไฟและกำลังวัตต์ดังตัวอย่างนี้ 

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?

คุณไม่พบสิ่งที่กำลังมองหาใช่หรือไม่

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมด้านความช่วยเหลือทางเทคนิค ความช่วยเหลือในการร้องเรียน และอื่นๆ