{}

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"ค้นหาตามคำสำคัญหรือถามคำถาม","searchBtn":"ค้นหา","error":"โปรดใส่คำสำคัญที่จะค้นหา"}}

BX1400U-MS เมื่อใช้พลังงานจากแบตเตอรี่จนหมด สามารถสตาร์ทอัตโนมัติ เมื่อไฟกลับมาหรือไม่

BX1400U-MS เมื่อใช้พลังงานจากแบตเตอรี่จนหมด ไม่สามารถสตาร์ทอัตโนมัติ เมื่อไฟกลับมา โดยจะต้องกดปุ่มเปิดเครื่อง เพื่อเปิดใช้งานเครื่องสำรองไฟอีกครั้ง

มีประโยชน์หรือไม่

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
Back-UPS
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
Back-UPS