{}

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"ค้นหาตามคำสำคัญหรือถามคำถาม","searchBtn":"ค้นหา","error":"โปรดใส่คำสำคัญที่จะค้นหา"}}

APC Easy UPS ตระกูล BV Series มีระยะเวลาสำรองไฟเท่าไรบ้าง

APC Easy UPS ตระกูล BV Series ที่จำหน่ายในประเทศไทยได้แก่รุ่น BV500I-MS, BV650I-MS, BV800I-MS, BV1000I-MS มีระยะเวลาสำรองไฟ ขึ้นอยู่กับโหลดที่ใช้งานดังตารางต่อไปนี้

UPS

มีประโยชน์หรือไม่