ค้นหาคำถามที่พบบ่อย

Easy UPS BV Series สถานะไฟ LED และ Audible Alarm เสียงเตือน

วันที่เผยแพร่: 25 ธันวาคม 2019

Easy UPS BV Series (BV500I-MS, BV650I-MS, BV800I-MS, BV1000I-MS) จะมีสถานะไฟ LED และ Audible Alarm เสียงเตือน แตกต่างกันไปเพื่อบ่งบอกสถานะต่างๆ
สามารถอ้างอิงสถานะไฟ LED และ เสียงแจ้งเตือนได้จากตารางด้านล่างนี้
 
สถานะไฟ LED Audible Alarm เสียงเตือน Condition
LED ติดค้าง  ไม่มีเสียงร้อง สถานะ On-line - The Easy UPS is supplying AC power to the
connected equipment
มีเสียงร้องปี๊ปยาว สถานะเกิดโอเวอร์โหลด (On Line Overload)- อุปกรณ์ที่ต่ออยู่กับ Easy UPS  ใช้พลังงานไฟฟ้ามากกว่าที่ตัว
Easy UPS สามารถให้ได้
มีเสียงร้องปี๊ปเป็นระยะ
(ทุกๆ 1/2 วินาที)
สถานะแสดงอุณหภูมิสูง - Easy UPS เกิดอุณหภูมิสูงขึ้นภายในตัว และจะเข้าสู่โหมด AVR เป็นเวลา 5 นาที
Easy UPS จะปิดตัวเองลง หากอุณหภูมิไม่ลดลง แนะนำให้ดึงอุปกรณ์บางตัวที่ต่ออยู่กับ Easy UPS ออก
LED ติด
(LED ไม่ติดเมื่อ ร้อง 4 ปี๊ป)
มีเสียงร้องปี๊ปทุกๆ 30 วินาที สถานะใช้ไฟจากแบตเตอรี่  -   Easy UPS ใช้ไฟจากแบตเตอรี่
LED กระพริบ มีเสียงร้องปี๊ปเป็นระยะ
(ทุกๆ 1/2 วินาที)
การเตือนเมื่อแบตเตอรี่สำรองไฟต่ำ เครื่อง Easy UPS กําลังใช้ไฟจากแบตเตอรี่สํารอง
และแบตเตอรี่อยู่ในสถานะที่พลังงานเกือบหมด
มีเสียงร้องปี๊ปยาว สถานะแจ้งเตือนแบตเตอรี่เสื่อม
LED ไม่ติด มีเสียงร้องปี๊ปสั้นๆ ทุกๆ 4 วินาที การเตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้จะหมด เครื่อง Easy UPS กําลังใช้ไฟจากแบตเตอรี่สํารอง
และใช้พลังงานจากแบตเตอรี่จนเกือบจะหมด
มีเสียงร้องปี๊ปยาว สถานะโอเวอร์โหลดเมื่อ Easy UPS ใช้ไฟจากแบตเตอรี่ (On Battery Overload)
ในขณะที่เครื่องทํางานโดยใช้ไฟจากแบตเตอรีเกิดภาระการใช้งานโหลดเกินขึ้น
มีเสียงร้องปี๊ปยาวๆ ทุกๆ 4 วินาที สถานะแสดงอุณหภูมิสูง - Easy UPS เกิดอุณหภูมิสูงขึ้นภายในตัว และปิดตัวเอง แนะนำให้ดึงอุปกรณ์ที่ต่ออยู่กับ
Easy UPS ออก จากนั้นรอให้ตัวเครื่องเย็นลงจึงกลับนำมาใช้ใหม่อีกครั้ง

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?

ข้อมูลใดที่เราควรทำการปรับปรุง?

คุณไม่พบสิ่งที่กำลังมองหาใช่หรือไม่

ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมด้านความช่วยเหลือทางเทคนิค ความช่วยเหลือในการร้องเรียน และอื่นๆ