{}

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"ค้นหาตามคำสำคัญหรือถามคำถาม","searchBtn":"ค้นหา","error":"โปรดใส่คำสำคัญที่จะค้นหา"}}

เอกสาร PSE Certificate ของอุปกรณ์ Rack PDU Switched 1U

ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดเอกสาร PSE Certificate ของอุปกรณ์ Rack PDU ได้ตามเอกสารแนบ ซึ่งเอกสาร PSE Certificate นั้นเป็นมาตรฐานการทดสอบของสินค้าที่เป็นเครื่องหมายการค้าของประเทศญี่ปุ่น
เป็นการทดสอบเกี่ยวกับ Safety และ EMC ดังนั้นผู้ใช้งานที่ต้องการซื้อสินค้าหรือนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นจำต้องเป็นต้องใช้เอกสารดังกล่าวเพื่อเป็นการยืนยันที่ผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานที่กำหนด

เอกสารแนบ

PSE AP7920B.pdfPSE AP7920B.pdf [325.04 KB]
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
{"support":{"yesButton":"ใช่","noButton":"ไม่ใช่","feedback":{"title":"เราจะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร"},"submitButton":"ส่ง","successMessage":"ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ","title":"มีประโยชน์หรือไม่","feedbackPercentLabel":"ของผู้คนที่พบว่าสิ่งนี้มีประโยชน์","captcha":{"error":"โปรดทำเครื่องหมายที่ช่อง"}}}
ดูข้อมูลเพิ่มเติม