{}

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"ค้นหาตามคำสำคัญหรือถามคำถาม","searchBtn":"ค้นหา","error":"โปรดใส่คำสำคัญที่จะค้นหา"}}

เครื่องสำรองไฟตระกูล Back UPS มีกลิ่นแรง

สำหรับผู้ใช้งานที่ซื้อเครื่องสำรองไฟตระกูล Back UPS มาใช้งานใหม่ ตอนเปิดกล่องมารู้สึกได้กลิ่นของตัวเครื่องค่อนข้างรุนแรงเช่น กลิ่นพลาสติก เป็นต้น  ให้ผู้ใช้งานทำการเชื่อมต่อแบตเตอรี่เข้ากับเครื่องสำรองไฟ
หลังจากนั้น วางเครื่องสำรองไฟไว้ในพื้นที่โล่งอากาศถ่ายเทสะดวกประมาณ 3-5 ชั่วโมง
หลังจากนั้นให้ผู้ใช้งานสังเกตอีกครั้ง กลิ่นจะค่อยๆ ระบายและความแรงของกลิ่นก็จะลดลง

แต่หากพบว่ากลิ่นยังคงมีความรุนแรงกว่าปรกติหรือกลิ่นไม่ลดน้อยลงเลย หรือมีกลิ่นอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น กลิ่นไหม้ อย่าเพิ่งใช้งานและให้ทำการติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ 02-6175555 เพื่อทำการตรวจสอบหรือเคลมสินค้าต่อไป

มีประโยชน์หรือไม่

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
Back-UPS Pro
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
Back-UPS Pro