{}

ค้นหาคำถามที่พบบ่อย

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"ค้นหาตามคำสำคัญหรือถามคำถาม","searchBtn":"ค้นหา","error":"โปรดใส่คำสำคัญที่จะค้นหา"}}

คู่มือการติดตั้ง เมนบัสบาร์ (Main Busbar) ของเบรกเกอร์รุ่น EasyPact EZC

คู่มือการติดตั้ง เมนบัสบาร์ (Main Busbar) ของเบรกเกอร์รุ่น EasyPact EZC ตามเอกสารแนบประกอบไปด้วย
  • ขนาด Dimension
  • วิธีการเข้าสาย ขนาดของสายไฟ และ tightening torque ที่เหมาะสม
  • ตั้งติดตั้งอุปกรณ์เสริมต่างๆของเมนบัสบาร์ เช่น เมนคอนเน็คเตอร์ (Main Connectors) และ Mechanical Lugs
Easypact EZC
เบรกเกอร์รุ่น EasyPact EZC

ชไนเดอร์ อิเล็คทริค Thailand

เอกสารแนบ

มีประโยชน์หรือไม่

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
EasyPact EZC
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
รุ่น:
EasyPact EZC