Thailand (Thai)
ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น
  • Default Alternative Text

    เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด

    สิ่งสำคัญที่ควรใส่ใจ เพื่อบ้านที่ปลอดภัยจากไฟฟ้าดูด

การใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟดูดกับเต้ารับ

อุปกรณ์สามารถตัดวงจรไฟฟ้าได้ในทันทีเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการถูกไฟฟ้าดูด

ไม่เพียงอุปกรณ์คุณภาพต่ำจะเสื่อมสภาพและชำรุดอย่างรวดเร็ว แต่ว่าอุปกรณ์ทุกชนิดต่างล้วนสามารถเผชิญความเสี่ยงต่างๆ ได้ตลอดการใช้งานหลายปี เช่น ไฟฟ้าช็อต การไหม้และการเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน จึงเป็นเหตุผลให้อุปกรณ์ RCD ความไวสูงเป็นสิ่งจำเป็นในการช่วยป้องกันจุดเสี่ยงต่างๆ ดังนี้
เต้าเสียบทุกจุด
เครื่องใช้ไฟฟ้าในห้องน้ำ
อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด ทำงานโดยการเปรียบเทียบระดับกระแสไฟฟ้าทางสายนิวทรอลและสายไลน์ ซึ่งปกติแล้วจะต้องมีค่าเท่ากัน หากว่าระดับของกระแสไฟฟ้านั่นหากต่างกันเกินกว่า 30mA นั่นหมายถึงเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วเกิดขึ้น อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าดูดจะตัดวงจรโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่มิลลิวินาที จึงช่วยป้องกันการบาดเจ็บหรืออันตรายแก่ชีวิต

อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด 1 ตัวสามารถช่วยป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าดูด ให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ โดยต้องทำการต่อสายนิวทรอลผ่านอุปกรณ์ป้องกันไฟดูด เพื่อการทำงานที่แม่นยำ

P125619-392x351

ต้องการสอบถามเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางแชท

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.