Thailand (Thai)

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกประเทศอื่นเพื่อดูผลิตภัณฑ์ที่มีหรือไปที่เว็บไปที่เว็บไซต์ทั่วโลกของเราสำหรับข้อมูลบริษัท

เลือกประเทศหรือภูมิภาคอื่น

  • Default Alternative Text

    เบรกเกอร์ป้องกันไฟดูด

    สิ่งสำคัญที่ควรใส่ใจ เพื่อบ้านที่ปลอดภัยจากไฟฟ้าดูด

การติดตั้งสายดินของเครื่องใช้ต่างๆ

ติดตั้งสายดินให้แก่เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่นตู้เย็น เครื่องซักผ้า หรือเครื่องปรับอากาศ สายตัวนำจะอยู่ภายใน ทำให้ปลอดภัยจากไฟฟ้าดูดในการใช้งานปกติ แต่หากว่าฉนวนของสายไฟฟ้าภายในนั้นฉีกขาด หรือชำรุด เมื่อมาสัมผัสกับโครงโลหะของเครื่องใช้ไฟฟ้า ก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงขึ้นได้ การติดตั้งระบบสายดินและต่อสายดินเข้ากับโครงโลหะ จะช่วยป้องกันการเกิดไฟฟ้าดูดได้ โดยกระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านสายดิน และเบรคเกอร์ จะตัดวงจรไฟฟ้าโดยทันทีเพื่อป้องกันการลัดวงจร (Short-circuit)

ต้องการสอบถามเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ผ่านทางแชท

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.