ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

เลือกประเทศหรือภาษาอื่น

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Pushbuttons, Switches, Pilot Lights and Joysticks

ผู้นำระดับโลกของปุ่มกดสวิตช์และไฟสัญญาณ Harmony จึงเป็นมาตรฐานสำหรับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผู้ปฏิบัติงาน ช่วยให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัย และการควบคุมเครื่องจักรและสายการผลิตที่ง่าย นอกจากนี้ IoT Harmony ยังรวมถึงผลิตภัณฑ์อัจฉริยะที่เชื่อมโยงกันซึ่งรวบรวมและประมวลผลข้อมูลทำให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด As the world-leader of push buttons, switches and pilot lights, Harmony range is the benchmark for operator efficiency and effectiveness. It ensures a robust, safe, ergonomic and easy control of machines and manufacturing lines. Furthermore, in the context of IoT, Harmony includes intelligent, connected products that gather and process data, enabling customers to make informed decisions.

22 mm Pushbuttons, switches, pilots lights

Harmony XB4

Harmony XB4

Ø 22 mm modular metal push buttons, switches, and pilot lights. The modular Harmony XB4 range of 22 mm metal control and signaling units combines simplicity of installation, flexibility, and robustness to meet the majority of industrial applications.

Part of Harmony
ดูผลิตภัณฑ์
เริ่มใช้โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์
Harmony XB5

Harmony XB5

Ø 22 mm modular plastic push buttons, switches, and pilot lights. The modular Harmony XB5 range of 22 mm plastic control and signaling units combines simplicity of installation, flexibility, and robustness to meet the majority of industrial applications.

Part of Harmony
ดูผลิตภัณฑ์
เริ่มใช้โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์
Harmony XB7

Harmony XB7

Ø 22-25 mm monolithic pushbuttons, switches, pilot lights. Monobloc round plastic bezel buttons and indicators, Ø 22 mm

Part of Harmony
ดูผลิตภัณฑ์
เริ่มใช้โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์

22mm Pushbuttons, switches, pilot lights – Local

Easy Harmony XA2E

Easy Harmony XA2E

Easy Harmony XA2E - Ø 22 mm, plastic push-buttons, switches with metallic-look ring and pilot lights. The cost effective, reliable and ergonomic solution for your control and signalling applications.

Part of Easy Series
ดูผลิตภัณฑ์
เริ่มใช้โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์

30 mm Pushbuttons, switches, pilots lights

Harmony 9001 K

Harmony 9001 K

Ø 30 mm metal pushbuttons, switches, and pilot lights. The Harmony 9001K range of Ø 30 mm metal push buttons, switches, and pilot lights provides robust and reliable solutions for a wide number of heavy industrial applications.

Part of Harmony
ดูผลิตภัณฑ์
เริ่มใช้โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์
Harmony 9001 SK

Harmony 9001 SK

Ø 30 mm plastic pushbuttons, switches, and pilot lights. The Harmony 9001SK range of Ø 30 mm plastic pushbuttons, switches, and pilot lights provides robust and reliable solutions for a wide number of heavy industry applications.

Part of Harmony
ดูผลิตภัณฑ์
เริ่มใช้โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์

8 and 16mm Pushbuttons, switches, pilots lights

Harmony XVL

Harmony XVL

Ø 8-12 mm LED plastic pilot lights. The monolithic range of Ø 8 or Ø 12 compact pilot lights is easy to install on enclosures and cabinets.

Part of Harmony
ดูผลิตภัณฑ์
Harmony XB6

Harmony XB6

Ø 16 mm monolithic plastic push buttons, switches, and pilot lights. The Harmony XB6 range of Ø 16 mm plastic push buttons, switches, and pilot lights offers modular and monolithic designs that provide flexibility and simplicity of setup in industrial and commercial applications.

Part of Harmony
ดูผลิตภัณฑ์
เริ่มใช้โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์

Safety Switches

Safety Switch จากชไนเดอร์ อิเล็คทริค ปลอดภัยด้วยระบบคันโยก Quick-Break ออกแบบพิเศษให้จับสะดวก-สับง่าย ในกรณีเกิดอุบ