ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

เลือกประเทศหรือภาษาอื่น

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Critical Power and Cooling Services

Professional Services

Data Center Assessment Services APC Brand Schneider Electric

Data Center Assessment Services

An on-site evaluation and analysis of your data center or network closet with recommendations to maximize availability, improve energy efficiency and reduce energy-related costs. Recommendations for improving availability, performance and efficiency.

ดูผลิตภัณฑ์
Planning Tools and Publications APC Brand Schneider Electric

Planning Tools and Publications

Guidance for improving the planning and design processes for data centers and network closets. Standard theory and practice for adaptable, scalable, and efficient data centers.

ดูรายละเอียด

Install

On Site Service APC Brand Schneider Electric

Installation Services

A set of service options designed to deliver the vital resources, expertise, and tools needed to quickly and efficiently implement your APC by Schneider Electric solution. Our certified Service professionals can help you convert your vision into an efficient, reliable, safe data center.

ดูผลิตภัณฑ์ เริ่มใช้โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์
Project Management APC Brand Schneider Electric

Project Management

A service designed to help you complete your projects on time and within budget. Aligning people and priorities to deliver results

ดูผลิตภัณฑ์
Network Integration APC Brand Schneider Electric

Network Integration

Services for migration, consolidation and optimization of IT equipment and cabling in new or existing data centers, server rooms or network closets. Move to a new data center system with ease and efficiency with the most effective system integration, custom Netbotz installation, cable infrastructure installation, and server migration.w data center system with ease and efficiency.

ดูรายละเอียด เริ่มใช้โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์

Optimize

Training Services APC Brand Schneider Electric

Training Services

Increase your knowledge and confidence to operate and manage your data center physical infrastructure learning from our industry proven professionals. Reliability, energy efficiency and growth plans tailored to your needs

ดูผลิตภัณฑ์ เริ่มใช้โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์
Advantage Max APC Brand Schneider Electric

Advantage Max

Our Data Center Assessment will help you to know what are your Data Center operating conditions today, and make all optimization proposals to improve its performance and efficiency. Reliability, energy efficiency and growth plans tailored to your needs

ดูรายละเอียด

Product Based Services

On Site Service APC Brand Schneider Electric

On Site Service

An APC factory trained technician will arrive on site to diagnose or repair your APC equipment. The right people, the right place, the right time

ดูผลิตภัณฑ์ เริ่มใช้โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์
Vendor Management Services APC Brand Schneider Electric

Vendor Management Services

Centralized source for optimizing maintenance programs, scheduling work activities and providing follow-up maintenance reporting for all of your Critical Facility Vendors. Simplify the management of your Critical Facility Maintenance

ดูผลิตภัณฑ์
Managed Maintenance Services APC Brand Schneider Electric

Managed Maintenance Services

Mitigate risks with a process-driven management of vendor service activities using site-specific, operational procedures, supervised by our experts. Increase the reliability of your Facility Maintenance program

ดูผลิตภัณฑ์
Critical Facility Operations APC Brand Schneider Electric

Critical Facility Operations

Dedicated Schneider Electric staff on site will operate and maintain your data center utilizing a highly developed, standardized program focused on industry best practices. Optimize your Facility Operations and Maintenance program

ดูผลิตภัณฑ์
EcoStruxure Asset Advisor APC Brand Schneider Electric

EcoStruxure Asset Advisor

Offers maximum protection of your critical equipment via smart alarming, remote troubleshooting and 24/7 real-time monitoring directly to your mobile phone. Start monitoring your assets right now - get the Standard version free for a limited period of time via www.struxureon.com

ดูผลิตภัณฑ์ เริ่มใช้โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์
Modernization Services APC Brand Schneider Electric

Service Plans

Comprehensive service packages that allow you to design the coverage you need to operate your solution efficiently, minimize downtime and manage costs. Maintain maximum efficiency and optimal performance.

ดูผลิตภัณฑ์ เริ่มใช้โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์
Battery Replacement Services APC Brand Schneider Electric

Battery Replacement Services

Installation, maintenance, replacement or removal of your UPS batteries, choose the battery service and stay ahead of potential failures. Proactively replace your battery to stay ahead of potential UPS failure – achieve availability, peace of mind and convenience

ดูผลิตภัณฑ์ เริ่มใช้โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์
On-demand Services APC Brand Schneider Electric

On-demand Services

Performed at any point for your UPS or cooling system lifecycle, regardless of your service contract status. Protect your investment, prolong the life of your system, and reduce the risk of downtime while operating your critical applications.

ดูผลิตภัณฑ์ เริ่มใช้โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์
Extended Warranties APC Brand Schneider Electric

Extended Warranties

Get an extension of factory warranty coverage beyond the original factory warranty term for peace of mind and protection from failure. An extension of the factory warranty provides protection against potential UPS downtime and asset failure for extra peace of mind.

ดูผลิตภัณฑ์ เริ่มใช้โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์
Remote Monitoring Services APC Brand Schneider Electric

Remote Monitoring Services

A 7x24 monitoring service that acts as a primary or secondary support function. Trained technicians will monitor the health status of the physical infrastructure to help diagnose, notify and resol..... A 7x24 monitoring service acting as a primary or secondary support function

ดูผลิตภัณฑ์
Operate MBRS APC Brand Schneider Electric

Operate MBRS

Proactively replace your modular batteries to avoid unplanned downtime, reduce costs, and safeguard your system’s availability. Our Modular Battery Replacement Service ensures availability while providing safety, peace of mind and convenience

ดูรายละเอียด

Renew

Modernization Services APC Brand Schneider Electric

Modernization Services

Go from OUTDATED to UPGRADED. It's time to update or renovate your aging 3-phase UPS or cooling system. Extending its lifespan can reduce costs and boost uptime! Modernize your data center infrastructure with the latest technology.

ดูผลิตภัณฑ์ เริ่มใช้โปรแกรมช่วยเลือกผลิตภัณฑ์
Renew MPRS APC Brand Schneider Electric

Renew MPRS

Our Modular Power Revitalization Service is the best solution to extend your equipment's life and upgrade them with the latest technology. Go from OUTDATED to UPGRADED. It’s time to upgrade your UPS.

ดูรายละเอียด

ระบบค้นหาตัวแทนจำหน่าย

เครื่องมือง่ายๆ ที่จะช่วยให้คุณสามารถค้นหาตัวแทน
จำหน่ายชไนเดอร์ อิเล็คทริค ใกล้คุณได้อย่างสะดวก

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ชมเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลของเรา ซึ่งมีเครื่องมือและเอกสาร
ที่เป็นประโยชน์มากมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด