ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

เลือกประเทศหรือภาษาอื่น

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

EcoStruxure™ Geo SCADA Expert

Software for telemetry and remote SCADA applications

EcoStruxure™ Geo SCADA Expert (formerly known as ClearSCADA) is an open, flexible and scalable software for telemetry and remote SCADA solutions

EcoStruxure™ Geo SCADA Expert
 • คุณสมบัติเด่น

  EcoStruxure Geo SCADA Expert software is an integrated, scalable and reliable Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) software with ready-to-use telemetry features optimized for managing remote assets spread across geographically dispersed infrastructure.

  The development environment is object based so you can build templates for plant devices and/or sites and create instances of these templates for deployment. This methodology also reduces engineering effort (up to 90% over traditional HMI/SCADA) and ensures standardization for operations, effectively reducing your total cost of ownership (TCO) for your HMI/SCADA application.

  EcoStruxure Geo SCADA Expert can be configured in a multitude of redundancy options including dual, triple, disaster recovery (DR) sites and remote performance servers for local access. LAN/WAN links and connections to remote controllers and RTUs can be configured for redundant paths over different media.

  We offer several options: EcoStruxure Geo SCADA Expert has a rich suite of industry standard open interfaces such as ODBC (SQL), OLE-DB and OPC which can be used by any third-party reporting package or Microsoft® Office.

  For more complex reporting such as where the SCADA system needs to export reports based on periodic time schedules, such as first thing in the morning before the shift starts, and the output format needs to be a .pdf file and emailed to a group of users then the integrated Crystal® Reports functionality is ideal. In EcoStruxure Geo SCADA Expert, you build the Crystal Report template and tie it to a scheduler object all without writing code or script. This reduces engineering effort and makes it easy to understand and maintain

  Sophisticated alarm suppression features are included to enable large volumes of alarm states to be managed effectively. These include:
  • Alarm Disable – permanent and timed
  • Consequential Suppression – suppress an alarm if a 'parent' object is in a given alarm state
  • Alarm Severity and Area of Interest manipulation – to hide alarms based on operators' views
  • Alarm Visibility – by directing alarms to specific users or workstations

  Data integration is often done at the database level and EcoStruxure Geo SCADA Expert's real-time database, alarm/event journal and historian are all accessible using standard SQL technology. An external database such as SQL Server, Oracle can be used to periodically query the Geo SCADA Expert server for any data needed. Geo SCADA Expert can push data out to third party databases based on operator command, trigger event or periodic via schedule object.

  The system integrator may develop an application that reads the configuration files for an existing SCADA product and then through the OLE Automation interface may create the objects in EcoStruxure Geo SCADA Expert for migration.  จุดเด่น

  The design environment is object-based configuration. This is a powerful concept as you can build the database structure that closely resembles the remote site's physical assets. Security setup and alarm filtering is applied based on the database hierarchy, saving maintenance when new assets or users are added or removed. This means graphics, points, alarms, redirections, historian, security, trends, reports, logic, etc. If you have many devices/sites then you would build configuration as Templates and create instances for each unique device/site, this way you can save 75-90% in engineering effort for your project.

  Alarm functionality is fully integrated and provided 'out-of-the-box', with easy configuration. The alarm behaviors are highly configurable, and can be set up with different alarm lifecycle, colors and actions. Alarm state changes can be signaled in many ways outside of EcoStruxure Geo SCADA Expert.

  • Redirected to SMS text message on cell phone
  • Redirected to email message
  • Redirected to external systems such as voice notification

  The security model in EcoStruxure Geo SCADA Expert is object based and is therefore granular down to a single point or object level. Any request for data complies to the data security model.

  Tight integration with Active Directory (AD) allows new User Accounts to be created automatically, plus automatic re-alignment with changes in AD permissions on subsequent logons.

  EcoStruxure Geo SCADA Expert delivers a new level of functionality helping you unlock the geo-locational power of your SCADA assets, with the introduction of innovative location services and mapping integration.

  Underpinned by the storage of GPS coordinates for database objects, EcoStruxure Geo SCADA Expert is geographically-aware and able to provide location-based alarm notification, filtering, and visualization for both fixed assets and mobile field operators. Integrated support for online or GIS map sources enables automatic display of locations on maps, which can also include real-time weather data from online service providers.

  Geo SCADA Expert contributes to overall system reliability with:

  • Built-in support for up to 3 synchronized redundant servers for field communications and polling.
  • Standby servers can be located at a remote location, providing service during a disaster recovery scenario.
  • Client workstations that connect to any/all servers in the redundancy set and automatically switch under server failure.
  • Support for dual LAN and WAN connections between servers.
  • Secure protocols protecting against data loss for reliable communication over WAN networks and multiple paths and media.

  การใช้งาน

  EcoStruxure Geo SCADA Expert can be tailored to a wide array of industry rigours and demands and is ideal for industries such as Water and Waste Water, Oil & Gas, Renewable Energy and many more.

  Gallery

  • Reliable data during communication interruptions
  • Connect to standard Automation Interfaces
  • Configure field devices from central location

ระบบค้นหาตัวแทนจำหน่าย

เครื่องมือง่ายๆ ที่จะช่วยให้คุณสามารถค้นหาตัวแทน
จำหน่ายชไนเดอร์ อิเล็คทริค ใกล้คุณได้อย่างสะดวก

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ชมเนื้อหาจากแหล่งข้อมูลของเรา ซึ่งมีเครื่องมือและเอกสาร
ที่เป็นประโยชน์มากมายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทั้งหมด