แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

EasyPact TVS contactors

แมกเนติกคอนแทคเตอร์รองรับกระแสสูงสุด 630 A สําหรับ AC3 (335 kW/400 V) และ 1000 A สําหรับการใช้งาน AC1 Contactors up to 630 A for AC3 (335 kW/400 V) and 1000 A for AC1 applications

Part of Easy Series

EasyPact TVS คอนแทคเตอร์ 3 โพล รองรับกระแสตั้งแต่ 6A ถึง 630A สำหรับการใช้งานมอเตอร์เหนี่ยวนําและคอนแทคเตอร์ 4 โพล รองรับกระแสตั้งแต่ 16 A ถึง 125 A สําหรับการใช้งาน AC1 EasyPact TVS 3 pole contactors from 6A to 630A are for inductive motor applications and 4-pole contactors from 16 A to 125 A are for AC1 applications.
ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์
EasyPact Contactor size 1
ติดต่อศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์