แบรนด์ของเรา

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ชไนเดอร์ อิเล็คทริค

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของเรา

NetBotz™

NetBotz offers real-time visibility, proactive monitoring, and customizable features to ensure optimal environmental conditions, physical security, and avoid downtime

NetBotz is a flexible environmental monitoring, surveillance and physical security solution. It is designed for all IT environments, from small edge networks to large data centers
NetBotz™ APC Brand NetBotz offers real-time visibility, proactive monitoring, and customizable features to ensure optimal environmental conditions, physical security, and avoid downtime